15 pytań15 pytań

15 pytań

Photo by oberazi (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Celem 15 pytań jest odganięcie przez jedną osobę przedmiotu, który wybrała grupa.

Opis procesu

  1. Uczestnicy siadają w kole. Jedna osoba opuszcza pomieszczenie.

  2. Grupa wybiera jakiś przedmiot z pomieszczenia (np. lampę, czyjąś koszulę, okno, itd.)

  3. Po kilku minutach wraca osoba, która opuściła pomieszczenie. Musi teraz, zadając nie więcej niż 15 pytań odgadnąć jaki przedmiot wybrała grupa.

  4. Grupa odpowiada na pytania używając jedynie słów "tak" lub "nie". Liczba zadanych pytań jest notowana.

  5. Jeśli osoba odgadnie o jaki przedmiot chodzi, może wyznaczyć następną zgadującą osobę.

Wymagane zasoby

  • żadne

Przykłady

Przykładowe pytania:

  • Czy przedmiot znajduje się w tej części pomieszczenia?

  • Czy przedmiot jest z metalu?

  • Czy jest większy od...?

  • Czy jest zielony?

Komentarze

Maksymalną liczbę pytań można dostosować do czasu jaki możemy poświęcić na aktywność i do wieku uczestników.