Sampler tematówSampler tematów

Sampler tematów

Zdjęcie: neofob strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Używając samplera tematów (subject sampler) można zaprezentować interesujące strony internetowe odpowiadające danemu tematowi głównemu. Uczestnicy są proszeni o odwiedzenie stron oraz ustosunkowanie się do znalezionych tam informacji. Wybrane strony mogą zawierać zdjęcia, sztukę, muzykę, teksty oraz inne dowolne typy informacji. To co powoduje, że zajęcia z samplerem tematu mogą być bardzo efektywne, jest fakt, że proponowane strony internetowe wybierane są przez nauczyciela, który wie co może być dla uczniów interesujące i rozwijające. Nauczyciele mogą wykorzystywać sampler tematów, jeśli chcą zachęcić uczniów do danego tematu, zaangażować ich emocjonalnie i przekonać, że rozpatrywany temat naprawdę ma duże znaczenie.

Opis procesu

  • nauczyciel tworzy listę stron internetowych;

  • uczniowie proszeni są o ustosunkowanie się do znalezionych aktywności, materiałów (opowiadają o tym co sądzą o danym temacie, porównują, dzielą się swoimi doświadczeniami i interpretacjami materiałów internetowych).

Wymagane zasoby

  • komputer

  • internet

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/subject-sampler