Prezentacja wynikówPrezentacja wyników

Prezentacja wyników

Photo by oberazi (strona odwiedzona: 15.12.2009)

Krótki opis

Prezentacja wyników odbywa się w grupie - z wykorzystaniem Powerpointa, strony internetowej, itp. Każdy z uczestników prezentuje wyniki swojej pracy grupie.

Opis procesu

  • tworzymy grupę;

  • ustalamy datę i miejsce spotkania;

  • każda osoba prezentuje wyniki swojej pracy, grupa może zadawać pytania lub przedstawiać swoje sugestie i pomysły.

Wymagane zasoby

  • Miejsce na spotkanie

Komentarze

Jeśli nad tym samym tematem pracowało kilka grup, można przedstawić jeszcze raz wyniki uczestnikom wszystkich grup. Taka prezentacja, po fazie aktywnego uczenia się, zwykle stanowi atrakcyjne podsumowanie pracy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/presentation