Problem z klocków LegoProblem z klocków Lego

Problem z klocków Lego

Image by Thomas Hawk (strona odwiedzona: 14.12.2009)

Krótki opis

Technika ta pozwala na wytworzenie atmosfery sprzyjającej omawianiu i rozwiązywaniu problemów.

Opis procesu

  • należy wybrać problem do dyskusji, z którym uczestnicy powinni sie zmierzyć;

  • uczestnicy są proszeni o "zbudowanie" danego problemu z klocków Lego;

  • rozpoczynamy dyskusję mającą na celu znalezienie optymalnego rozwiązania, w trakcie dyskusji wszyscy uczestnicy mogą dodawać lub zmieniać poszczególne klocki.

Wymagane zasoby

  • Klocki Lego

Komentarze

Aktywność ta bardzo dobrze sprawdza się w firmach podczas określania źródeł problemu.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/legoplay